DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

SDH Markvartice

Aktuality

2012

 

Hodnotící schůze SDH Markvartice za rok 2012

V první řadě však musíme zdůraznit, že Usnesení z loňského roku, kde stanovený úkol výboru organizačně zajistit všechny plánované akce v následujícím roce, byl bezezbytku splněn.

 Naši členskou základnu tvořilo v loňském roce 26 členů z toho 21 mužů a 5 žen.

 Pravidelné měsíční schůze sboru probíhaly průměrně s 20% účastí.

 Při údržbě požární techniky bylo v letošním roce odpracováno celkem 187 hodin.

 V letošním roce jsme na Dni záchranářů v Mostě obdrželi darem, od hejtmanky Ústeckého kraje p. Vaňhové, plovoucí čerpadlo.

 V průběhu roku jsme zasahovali na několika výjezdech, konkrétně to bylo dvakrát při požáru, třikrát u dopravní nehody, dvakrát na velkou vodu, jednou jsme sundávali kočku ze stromu a dvakrát jsme naváželi vodu (na markvartickou notu a při pomoci rybářům). Na výjezdech a práci s technikou bylo celkem odpracováno 249,5 hodiny.

 Zúčastnili jsme se dvou námětových cvičení – z toho jednou na školu a školku, poté chemického cvičení na vlakovém nádraží v České Kamenici.

 Mimo již zmíněných výjezdů zajišťujeme nadále služby pro Obce Veselé a Huntířov, které spadají pod naši správu.

 Jednou jsme provedli sběr železa.

 Tradičně jsme i v letošním roce zajišťovali požární hlídky na všech akcích pořádaných v obci. Společně s Obcí jsme organizovali Dětský den. Dále jsme, jako každý rok, pořádali pálení čarodějnic.

 Co se týká naší sportovní činnosti, i letos jsme se zúčastnili florbalového turnaje s názvem „Na truc vodě“ - obsadili jsme krásné třetí místo.

 Tradičně jsme pořádali 12. ročník domácí soutěže, kde jsme opět soutěžili s dvěma družstvy a obsadili jsme první dvě místa.

Na soutěži v České Kamenici se to trošku zvrtlo a skončili jsme na pátém a sedmém místě. V Habarticích jsme se umístili „staří“ na druhém a „mladší“ na pátém místě. Ze soutěže v Benešově nad Ploučnicí jsme přivezli druhé a třetí místo. Do Verneřic jsme, z důvodu obav pořádajícího družstva, raději nedostali pozvánku. Na soutěži v Křešicích jsme skončili na druhém a třetím místě a z Maxiček jsme se vrátili s místem pátým.

 Dále jsme se zúčastnili několika brigád, kde bylo celkem odpracováno 363 hodin.

 

 

Poděkování za pomoc při likvidaci lesního požáru

Vážený pane starosto, prosím Vás tímto, abyste tlumočil mé osobní poděkování členům SDH Markvartice za významnou pomoc při likvidaci lesního požáru, který ve dnech 23. a 24. května tohoto roku zasáhl lesní porost nedaleko Mezní Louky na území Národního parku České Švýcarsko. Dík včasnému zásahu hasičů z Markvartic a za významné účasti hasičských sborů z celého regionu se podařilo zamezit rozšíření požáru na větším území, což by v tomto suchém období a ve spojení se zdejším lesnatým a nepřístupným terénem mohlo způsobit těžko odhadnutelné škody.

 

Ong. Pavel BendaPh.D.

ředitel správy NP České Švýcarsko

 
Poděkování
 
Chci vyjádřit poděkování všem svým spolupracovníkům – hasičům z naší markvartické jednotky. Opět jsme v první polovině tohoto roku dosáhli významných úspěchů nejen v požárním sportu ale i na poli zásahů a akcí. Pomohli jsme školce s benefičním plesem, podíleli jsme se na pořadatelské službě Markvartické noty, provedli jsme námětová cvičení ve škole a školce. V soutěžích jsme opět získali několik významných úspěchů, jako bylo například druhé
a třetí místo na Memoriálu E. Vrbického v Benešově nad Ploučnicí
a podobně. Obdobné umístění jsme získali i na soutěži v Těchlovicích, kde jsme několik minut drželi rekord soutěže. I tak jde o velký úspěch. Velmi si cením aktivity členů našeho sboru při likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Děkuji všem za vykonanou práci a úspěšnou reprezentaci naší obce při všech akcích.
 
Karel Vorlíček
starosta SDH Markvartice

 

Hasičský polygon v Mostě                                                                                                          

V neděli 18. 3. se celé naše výjezdové družstvo zúčastnilo výcviku na báňské záchranné stanici v Mostě. Jednalo se o simulaci práce ve stísněných podmínkách v plné výbavě s dýchacím přístrojem. Hlavním cílem tohoto cvičení bylo zjistit fyzickou a psychickou kondici a spotřebu vzduchu našich členů.  Po příjezdu jsme si mohli prohlédnout celou záchrannou stanici a techniku, která se používá při zásahu v dolech. Prohlédli jsme si výcvikový polygon, nasadili dýchací techniku a po dvojících postupně zdolávali nástrahy, (prolézání vyprošťovací trubkou, plazení, lezení po žebříkách, atd.). Každému členovi byla spočítána spotřeba vzduchu za minutu. Většině plná zátěž nedělala problémy, tím se prokázala připravenost naší jednotky ve složitých a náročných situacích, které mohou vzniknout během zásahu. Další podobné cvičení máme naplánováno na podzim tohoto roku, kdy nám situaci zhorší tma a zadýmování celého prostoru. Děkuji všem členům za hojnou účast a profesionální nasazení.

 

Florbalový úspěch hasičů

V sobotu 17. 3. se členové naší jednotky zúčastnili třetího ročníku florbalového turnaje – „Na truc vodě“.    Reprezentovali nás: Malina Jan, Malina Josef, Zach Jiří nejml., Váňa Michal st., Váňa Michal ml., Váňa Jaroslav, Saidl Michal, Pajer Pavel, Vojtěchovský Milan. Po taktické domluvě jsme nastoupili na hrací plochu k našemu prvnímu utkání. Hned na začátku se ukázala kvalita našich soupeřů, ale ani na chvilku jsme nezaháleli a po vyrovnaných utkání jsme překvapivě obsadili třetí místo. Děkuji zúčastněným hasičům za úspěšnou reprezentaci, všem organizátorům a soupeřům. Těšíme se na další ročník.

 

 

2011

 

   Hasičská fontána
   Ve dnech 16.- 17.9. 2011 se naše jednotka SDH Markvartice zúčastnila ojedinělé akce - Hasičské fontány na koupališti v Novém Boru. Tato velkolepá akce proběhla v rámci projektu Eurokomunále 2011,a my měli tu čest být pozváni spolu s dalšími 32 hasičskými sbory z libereckého a ústeckého kraje. Jak mnozí z nás víte, hasičská fontána je efektní vystoupení, při kterém je pomocí mnoha proudů stříkána voda, vše je doprovázeno hudbou a světelnými efekty. Vše bylo původně vymyšleno a uskutečněno hasiči z Nového Oldřichova.
   Pátek 16.9. proběhl ve znamení příprav a nácviku fontány, až do pozdních nočních hodin. V sobotu 17.9 proběhl v podvečer nejprve slavnostní nástup všech zúčastněných jednotek a doprovodné akce. Samotný hřeb večera začal po setmění, ve 21 hodin, kdy se na obloze nejprve objevili světlice a petardy. Poté začala famózní hra světel a vodní tříště, vše za doprovodu instrumentálních skladeb světových autorů populární i klasické hudby. Na světelné pokyny dirigenta ovládlo na 300 hasičů celkem 99 vodních proudů, čerpaných 33 čerpadly v rytmu hudby. Když začala všechna čerpadla naplno tlačit vodu, hladina koupaliště klesla o 8 cm. Show trvala necelých 18 minut, každou proudnicí proteklo 400 litrů vody za minutu, čerpadla tedy přečerpala zhruba 713 000 litrů vody během této show. Na tuto dech beroucí podívanou se přišlo podívat přes 2500 lidí, kteří po ukončení odměnili všechny hasiče bouřlivým potleskem. Byli jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit této skvělé akce a mohli tak předvést další z dovedností a spolehlivostí hasičů. Touto krásnou akcí jsme zakončili další zdařilou sezónu. Děkuji všem, kteří se toho zúčastnili.

Odkaz na video ve vzkazech!

 

 Soutěže v požárním sportu

Hasiči opět vzorně reprezentovali obec Markvartice. Dne 16.7.2011 se konala soutěž Požárního útoku ve Verneřicích. Markvartičtí hasiči se jako každý rok zúčastnili. Tento ročník byl však pro nás trošku odlišný - poprvé za Markvartice soutěžila dvě družstva. První družstvo "A" startovalo ve složení: Jiří Zach ml., Jiří Bíža, Antonín Malina, Jan Malina, Josef Malina, Jan Tauchman a Michal Váňa. Družstvo "B" startovalo poprvé ve složení: Jan Bosák, Tomáš Gregor, Ladislav Šverma, Michal Váňa ml., Michal Váňa st., Zdeněk Vlach, Jiří Zach nejml. Ze čtrnácti zůčasněných družstev obsadili naši hasiči první a druhé místo. První místo si ve své soutěžní premiéře odnesli naši mladí hasiči družstva "B". Malá chybička odsunula naše ostřílené družstvo A na druhé místo. Další plánovanou je domácí soutěž v Markvarticích.

 
 Dne 6.8.2011 se uskutečnil 11. ročník tradiční soutěže v požárním sportu v Markvarticích. Soutěžilo celkem 10 družstev. Za Markvartice nastoupila obě naše družstva a to ve složení: družstvo "A": Jiří Zach ml., Jiří Bíža, Jan Malina, Josef Malina, Antonín Malina, Michal Váňa, Jan Tauchman, Luboš Křivohlávek. Družstvo "B" soutěžilo ve složení: Jan Bosák, Tomáš Gregor, Ladislav Šverma, Michal Váňa ml., Michal Váňa st., Zdeněk Vlach, Michal Budvesel a Jiří Zach nejml.. Soutěž probíhala dvoukolově a naše družstva opět obsadila první dvě místa - oproti Verneřicím si však pořadí prohodila. První se umístilo soutěžní družstvo "A". Druhé místo obsadilo soutěžní družstvo "B". Za tyto parádní výkony chceme oběma družstvům poděkovat a doufáme, že budou takto pokračovat i v dalších soutěžích. Také patří poděkování všem kteří se podíleli na přípravě a na zabezpečení průběhu soutěže. Dále patří poděkování místním sportovcům za zapůjčení fotbalového hřiště.

Další soutěží byla 27.8. 2011 v Křešicích tam se opět vydala naše dvě družstva ve složení: družstvo A Jiří Zach ml.,Jiří Bíža, Jan Malina, Josef Malina, Michal Vaňa, Pavel Rybánský a Jan Tauchman.
Družstvo B: Jiří Zach ml.,Zdeněk Vlach, Karel Vorlíček,Tomáš Gregor, Ladislav Šverma, Michal Váňa ml., Jiří Zach nejml., Jan Bosák. Jednalo se o atypickou soutěž ve které naše družstvo B opět překvapilo nejen naše starší družstvo, ale i samotné domácí organizátory soutěže. Naše družstvo B opět obsadilo první místo a družstvo A po technické chybě obsadilo až šestou příčku. Mohu s klidem říci že nám rostou dobří nástupci a ostatním velká konkurence, Doufám že jim taková soutěživost dlouho vydrží jako nám. Poslední soutěž nás čeká 10.9.2011 na Maxičkách. Závěrem ještě jednou všem děkuji.

 

 

 Soutěže v požárním sportu
 Dne 28.5.2011 jsme se jako družstvo zúčastnili soutěže v požárním sportu, která se konala na farmě v Huníkově u České Kamenice. Obsazení družstev bylo velmi vyrovnané, soutěžních týmů bylo celkem 9. Náš soutěžní tým se skládal ze členů: Zach Jiří ml., Bíža Jiří, Malina Antonín, Malina Jan, Malina Josef, Zach Miroslav a Váňa Michal. Soutěž probíhala jednokolově, proto byl rozhodující každý krok. Přes velikou snahu jsme drobně klopýtli v útočné fázi a nakonec jsme skončili na druhém místě.

Druhé soutěže jsme se zúčastnili 18.6. 2011 v Benešově nad Ploučnicí, kde probíhaly slavnosti Slunovratu a konala se zde každoroční soutěž v požárním útoku - Memoriál Emila Vrbického. Soutěž opět probíhala jednokolově, soutěžních družstev se zúčastnilo celkem 14, z toho jedno družstvo žen. Do sotěže jsme vstupovali jako šestí ve složení: Zach Jiří ml., Bíža Jiří, Malina Antonín, Malina Josef, Váňa Michal, Malina Jan a Zach Miroslav. Musím pochválit naše družstvo, protože si napravili reputaci ze soutěže v České Kamenici, kde se moc nepovedla útočná fáze. Na soutěži v Benešově naši hasiči předvedli, co v nich je a že opravdu umí zabojovat a zvítězit nad všemi zúčastněnými. Umístili jsme se před oběma zarmoucenými a poraženými týmy Benešova nad Ploučnicí na prvním místě a po dlouhé době jsme přivezli zpět domů do Markvartic putovní pohár. Příští rok nás tedy čeká obhajoba prvenství a budeme pevně věřit, že prvenství obhájíme tak parádním výkonem jako v sobotu. Další soutěž nás čeká 16.7. 2011 ve Verneřicích kde se pokusíme s omlazeným družstvem bojovat o nejlepší umístnění.

   Dále jsme zasahovali při třech výjezdech v okolí Markvartic. První výjezd byl přímo v Markvarticích - jednalo se o odčerpání ucpaného kanálu ve sklepě v bytovce č. 389 - při zásahu bylo použito plovoucí čerpadlo a dále jsme prováděli pomoc při úklidu sklepa a proražení ucpaného kanálů. Celý zásah se odehrál dne 8.6.2011 a účasníky zásahu byli: Zach Jiří ml., Malina Jan, Malina Josef, Váňa Michal, Rybánský Pavel, Tauchman Jan a Tůma Martin

Druhým výjezdem byla dne 10.6.2011 dopravní nehoda v obci Veselé - Rabštejn. Zde jsme zasahovali ve složení Zach Jiří ml., Zach Jiří st., Malina Jan, Malina Antonín, Bíža Jiří, Váňa Michal, Tůma Martin. U tohoto výjezdu jsme zajišťovali plynulost provozu, dále jsme zajišťovali odstranění vozidel a celkový úklid vozovky.

 

 Třetím výjezdem bylo dne 15.6.2011 zasypávání a úklid uniklé látky z neznámého vozidla. Celý zásah probíhal na silnici E442 (13) na trase Česká Kamenice - Děčín. Naše jednotka k zásahu vyjela ve složení: Zach Jiří ml., Malina Jan a Váňa Michal.
 

Poděkování všem co se zúčastnili na pěkných výsledcích soutěží tak i na zásazích.

 

2009

 

Povodně 2009 (1. 7. a 4. 7.)

V tomto roce postihla naší vesnici povodeň. Naši hasiči pomáhali evakuovat lidi z jejich obydlí. Když voda opadla, pomáhali s úklidem zaplavených domů a úklidem celé obce. Kolikrát ani nespali doma. Když jsem je viděla, sotva stáli na nohou, ale to jim nezabránilo  v jejich práci. "Hasiči jdou tam, odkud ostatní lidé utíkají". O tom se při povodních presvědčil snad každý. Myslím si, že se o povodních nemusím více zmiňovat. Všichni si to zažili na vlastní kůži. Chci poděkovat všem, kteří se podílely na veškeré pomoci. A především všem hasičům, za jejich nasazení a odvahu v namáhavých podmínkách.

Rozsáhlá oprava hasičského trambusu

Zhruba od poloviny února do konce dubna tohoto roku probíhala generální oprava hasičského trambusu. Během této doby byl vůz odhlášen z výjezdu.

Co se týká samotné opravy auta, byla zcela v provedení členů SDH Markvartice, kteří odstrojili celý vůz, připravili na opravu u p. Zády v Habarticích, dále byla provedena generálka čerpadla a zhotoven nový nástřik.

Naši hasiči ve svém volném čase odpracovali celkem 553 hodin – převážná část těchto hodin patří členům SDH: Karlu Vorlíčkovi, Jiřímu Zachovi, Janu Malinovi, samozřejmě se dle svých možností účastnili i ostatní členové výjezdové jednotky.

Největší viditelná oprava nastala při novém nástřiku – náš trambus dostal zcela nové a čerstvé barvy – tímto chci poděkovat za všechny členy SDH Markvartice za dokonale odvedenou práci panu Labudovi, který má na svědomí to, jak trambus v tuto chvíli vypadá a můžu říci, že se jedná o umělecké dílo, protože pan Labuda dokázal ze starého auta udělat naprosto nový kousek.

1. 1. 2009 - Novoroční sálová kopaná.
                  Stejně jako v loňském roce jsme společně se Starou gardou uspořádali novoroční zápas
                      v sálové kopané v hale v Markvartické škole. Jednalo se o zápas přátelský a šlo spíše než
                      o vítězství, o legraci a trochu pohybu po vánočních svátcích. Ale i přes to se nakonec
                      většina "sportovců" nechala strhnout hrou a vybičovala se k "nelítostnému" souboji.
                        Až do samotného závěru nebylo jasné jak zápas dopadne. Oba týmy byli plné borců a tak
                        byla hra poměrně vyrovnaná. Nakonec zvítězilo naše družstvo značně oslabené angínou
                        a zažívacími problémy po náročné silvestrovské noci.
                      Doufám, že se novoroční fotbálek do budoucna stane hezkou tradicí a že naše letošní      
                        sportovní snažení dopadne podle hesla:"Jak na Nový rok, tak po celý rok."
                        Nakonec pár fotek, které myslím mluví za vše. 

PF 2009

18. 12. 2008 - Vánoční turnaj v sálové kopané v tělocvičně ZŠ Markvartice.
                          Turnaj pořádá plk. JUDr. Otakar Jirků ředitel ÚO Děčín HZS Ústeckého kraje

                                            Výkop v 9:00
                                           
                                            Fotbálek dopadl pro náš tým poměrně špatně. Z pěti družstev se naši umístili
                          na pátém místě. Nutno však podotknout, že sestava byla značně improvizovaná
                          a od té, která nás reprezentovala na maxičkách se dost lišila.

                          Celkové pořadí týmů:  1. Stanice Varnsdorf
                                                          2. Stanice Šluknov
                                                          3. Děčín
                                                          4. Stará garda
                                                          5. SDH Markvartice

                          I tak, chlapi díky!
                               29. 11. 2008 - se konala výroční členská schůze. Zápis dodám...


Omlouvám se všem. Mojí chybou došlo ke ztrátě téměř veškerých dat z těchto stránek, něco se mi podařilo obnovit, ale o spoustu věcí jsme přisli. Proto tato sekce začne nanovo. Děkuju za pochopení. tauchy